?> ?>

Klinika La Magia

Otevření kliniky „La Magia“ v Niamey 10. dubna 2002 umožňuje nyní operace v Nigeru a pomáhá rovněž obeznámit s pomocí pro děti postižené nomou v Nigeru a v celé západní Africe. Slavnostního otevření chirurgické kliniky s prvním radiologickým oddělením se zúčastnilo přes 1 000 hostů. Mezi nimi byl nigerský státní prezident Mamadon Tandja, všichni poslanci, velvyslanci a zástupci zahraničích organizací. První klinika pro léčbu nomy na světě byla vystavěna z iniciativy „Hilfsaktion noma e. V.“ s finanční podporou nadace Sternstunden, benefiční akce stanice Bayerischer Rundfunk, „Nadace Petera Ustinova“, „Hellef ouni Grenzen“ (Lucembursko) a mnoha dalších dárců.

Kompletní lékařské zařízení dodala organizace „Round Table Deutschland“. Nemocniční lůžka poskytla nadace „Kurt-Lange-Stiftung“ se sídlem v Bielefeldu. Dnes už se tedy musejí operovat v Evropě jen ty skutečně nejtěžší případy nomy. Většina dětí se může léčit v Nigeru. Aby se provoz nemocnice udržel, jsou naléhavě zapotřebí peníze na léky, stravu a nemocniční personál.

Pomozte, prosím, svým darem financovat provoz nemocnice!

Klinika La Magia

Klinika La Magia

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010