?> ?>

Stadium 4

Zhruba po týdnu postižená tkáň odumírá a ve čtvrté a poslední fázi nemoci se z obličeje odlupuje. Snahy organismu o zacelení – opětné uzavření rány tvorbou jizev – vedou často k zablokování čelisti. Tím se nanejvýš ztíží nebo zcela znemožní příjímání potravy a mnoho dětí proto v této fázi umírá hladem. Buďto nejsou samostatně schopny přijmout dostatek potravy nebo v důsledku svého znetvoření nesmějí sedět s ostatními u jednoho stolu. Kromě toho je zablokování čelisti nebezpečné i proto, že se děti mohou udusit při zvracení. Zde mohou pomoci pouze operativní zákroky. Dokonce i když nejsou viditelná žádná vnější poškození, mnohdy se uvnitř úst rozpadají kosti a dochází k poškození svalů.

Nejprve je nutno uvolnit zablokování čelisti, což je vzhledem k zavřeným ústům považováno za zvláště obtížnou operaci. Ve většině případů jsou nutné transplantace kostní tkáně, jež jsou proveditelné pouze velmi nákladnými operacemi v Evropě. Současně musí být transplantována i tkáň, aby se odstranila poškození v obličeji. Jestliže tkáň v obličeji stačí k zakrytí ran po rozpadlých tkáních, mohou být takovéto operace bez problémů prováděny v Nigeru.

Jsme velmi rádi, že na našich klinikách v Nigeru a Guinea-Bissau je už možné operovat pacienty, kterým musí být odebrána tkáň ze zad nebo jiných částí těla, aby bylo možné nahradit defekty v obličeji. Díky dosaženému vysokému standardu v nemocnicích a dobrému vzdělání našich lékařů, nemusejí již být tyto operace prováděny v Evropě, což významně šetří náklady a také děti nemocné nomou nevytrhuje z jejich okolí.

Stadium 4

Stadium 4

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010