?> ?>

Agadez

Tento dětské záchytné středisko je provozu od roku 2007 a řídí ho pečovatel.

Od února 2007 dochází v regionu Agadez stále častěji k ozbrojeným konfliktům vyvolávaným hnutím Mouvement des Nigeriens pour la Justice (MNJ), jež práci v této oblasti téměř znemožňují.

Původní dětský domov v Agadezu přestal být v roce 2011 pro sesuvy půdy bezpečný a musel být zbourán. Od září 2013 jsou však dětem znovu otevřeny dveře v nově zřízeném dětském domově!

Nové dětské záchytné středisko v Agadezu

Nové dětské záchytné středisko v Agadezu

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010