?> ?>

Spolkový kříž za zásluhy

Ute Winkler-Stumpf (uprostřed) se spolkovým prezidentem Horstem Köhlerem a jeho chotí, paní Evou Luise, při propůjčování řádu Copyright: Bundespresseamt

Ute Winkler-Stumpf (uprostřed) se spolkovým prezidentem Horstem Köhlerem a jeho chotí, paní Evou Luise, při propůjčování řádu
Copyright: Bundespresseamt

V prosinci 2008 zaznamenala Hilfsaktion zcela mimořádnou událost. První předsedkyně byla pozvána do zámku Bellevue v Berlíně. V pozvánce se uvádělo:

„Spolkový prezident žádá paní Ute Winkler-Stumpfovou, aby se v pátek 5. prosince 2008 v 11 hodin dostavila k propůjčení Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo u příležitosti Dne čestných funkcí.“

Ve slavnostním prostředí zámku se spolkový prezident Horst Köhler obrátil na vyznamenávanou a vyzdvihl velký význam neplacených funkcí v naší společnosti. Citoval Theodora Heusse, který jednou prohlásil: „Demokracie žije z bezplatně vykonávaných funkcí“, a dodal: „Jak nesmírnou pravdu v těchto slovech měl, vidíme především v dobách, v nichž důvěra lidí ve výkonnost našeho politického systému ochabuje.“

Mnohdy nedoceňovaný význam bezplatně vykonávaných funkcí doložil spolkový prezident názorně na výsledcích studie, z níž vyplývá, že lidé, kteří se angažují v neplacených funkcích v naší zemi, odpracovali miliardy hodin za rok. Autoři studie, kteří vycházeli z hodinové sazby 7,50 euro, pak vyčíslili hodnotu, kterou tito dobrovolníci svou angažovaností vytvořili, na necelých 35 miliard euro.

Spolkový prezident uzavřel svůj projev slovy: „Milí čestní hosté, dnes vám celá země symbolicky říká ,Díky´“.

V následném rozhovoru se spolkovým prezidentem pak 1. předsedkyně poděkovala za tuto poctu a poukázala na to, že výkony a úspěch Hilfsaktion Noma umožnila pouze pomoc velkého počtu lidí. Propůjčení řádu je tudíž i mimořádnou poctou spoluúčasti všech lidí, kteří nějakou formou (přednáškami, akcemi nejrůznějšího rázu, uměleckými výstavami, vystoupeními nebo akcemi jako „Běh pro nomu“ atd.) podpořili činnost Hilfsaktion.

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010