?> ?>

Osvěta

Osvěta

Osvěta

Pomoc dětem s postižením je dnes už v počátečním stadiu choroby doplňována léčbou medikamenty a osvětovou prací v Nigeru. Bez této osvěty se dá pomoci jen malému počtu dětí. Nemoc v počátečním stadiu totiž okolí postižených nezaregistrovalo, což nahrávalo plnému propuknutí choroby. Mnohé nigerské kmeny kromě toho pohlížejí na tělesné znetvoření jako na prokletí a postižené ze studu ukrývají nebo je rovnou zapudí. Vysoký počet analfabetů v Nigeru (80 % obyvatelstva) vyžadoval alternativy k písemnému sdělování informací pod heslem:

„Pouze vědění umožňuje jednat.“

Společně s nigerskými herci byl vyvinuta tradiční divadelní hra. To je v zemích s vysokým počtem analfabetů obvyklé. Hra pojednává o rodině, která má dítě postižené nomou. Rodiče se podivují, proč dítěti tak silně páchne z úst, má vysoké horečky a nechce nic jíst. Zavedou ho proto k tradičnímu léčiteli. Ten napíše jméno choroby na tabulku, smyje ho a nechá dítě splašky vypít. Pak léčitel nekrotickou, tedy odumřelou, tkáň z tváře vyřízne. Mnoho dětí na následky této domněle léčebné metody zemře. Ve hře se pak objevuje nezúčastněný divák, který je o nomě informovaný a poučí rodiče o léčebných možnostech. Pomoc je bezplatná, ale rodiče musejí jednat rychle a vydat se na cestu. Představitelé předvádějí problémy choroby noma co nejdrastičtěji a co nejilustrativněji.

Zaměstnanci organizace v Nigeru pocházejí z různých kmenů této země, protože jednotlivé etnické skupiny akceptují pouze příslušníky vlastního kmene a nenechají se poučovat od jiných. Kromě toho by dorozumění ztěžovaly jazykové problémy. Hilfsaktion nyní vypsala prémie za registraci většiny dětí postižených nomou, aby tak mohla zavčas pomoci co největšímu počtu dětí. Pracovníci organizace poučují své kmenové příslušníky o nomě a svážejí děti z celé země, které onemocněly nomou, do jednoho ze čtyř dětských záchytných středisek.

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010