?> ?>

Dětská centra

V prvních letech byly děti postižené nomou dopravovány na operace na evropské kliniky, protože infrastruktura přímo v Nigeru nepostačovala. To bylo ovšem spojeno s enormními náklady a děti byly kromě toho vytrhávány ze svého přirozeného prostředí. Po mnohdy několikaměsíčním pobytu v Evropě se pak musely znovu přizpůsobovat životu ve své vlasti. Hilfsaktion se proto rychle rozhodla vytvořit nutné předpoklady pro pomoc přímo na místě, čímž by se náklady udržely na nízké úrovni a děti by se vyhnuly šoku. K tomu musela být v Nigeru vybudována odpovídající lékařská infrastruktura.

Zaměstnanci organizace v Nigeru pocházejí z různých kmenů této země, protože jednotlivé etnické skupiny akceptují pouze příslušníky vlastního kmene a nenechají se poučovat od jiných. Kromě toho by dorozumění ztěžovaly jazykové problémy. Hilfsaktion nyní vypsala prémie za registraci většiny dětí postižených nomou, aby tak mohla zavčas pomoci co největšímu počtu dětí.

Pracovníci organizace poučují své kmenové příslušníky o nomě a svážejí děti z celé země, které onemocněly nomou, do jednoho ze čtyř dětských záchytných středisek, jež byly zřízeny v oblastech Agadez, Maradi, Tahoua a Niamey. Ty však zdaleka nestačí k tomu, aby pokryly péči o děti v Nigeru postižené nomou: k tomu by bylo zapotřebí ještě minimálně tří až čtyř dalších dětských záchytných středisek. V těchto střediscích jsou podchycováni pacienti ve všech fázích nemoci, dostávají dostatek jídla a antibiotika, pokud se nacházejí v akutním stavu. Odtud jsou v případě potřeby odesílány na operaci na kliniku.

noma_landkarte_Kinderhäuser

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010