?> ?>

Stadium 1

Imunitní systém pacientů trpících nomou je většinou oslaben podvýživou nebo nedostatečnou výživou, případně infekčními nemocemi jako například spalničky, malárie, zarděnky a meningitida (zánět mozkových blan). To bakteriím v první fázi nomy umožňuje usídlit se ve sliznicích v ústech a v nose a vyvolat zde záněty.

V tomto stadiu lze proti chorobě ještě bojovat výplachy úst a antibiotiky. Třebaže je noma bakteriální onemocnění, nejsou známy žádné případy přenosu. Muselo by docházet k intenzivnímu přenosu slin mezi lidmi, což u malých dětí nastává zřídka. Nadační fond vyšetřuje proto i při nových případech vždy několik dětí pocházejících ze stejného prostředí, aby se ubezpečil, že se bakterie nemnoží.

U 400 případů, jež byly dosud vyšetřeny, nedošlo nikdy k přenosu nemoci. Vyšetření se budou v budoucnu provádět i hromadně, aby bylo možno sestavit statistiky.

Stadium 1

Stadium 1

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010