?>

Tiráž

Vlastník webových stránek a zodpovědný za jejich obsah je

Nadační fond NOMA
Matoušova 515/12
150 00 Praha 5

Hotline pro dárce: +420 721 016 622

Spisová značka: N 1077 vedená u Městského soudu v Praze, Identifikační číslo: 023 72 649
Zplnomocněný zástupce: Ute Winkler-Stumpf, předsedkyně správní rady

Internet: www.nfnoma.cz

E-mail

info (zavináč) nfnoma (tečka) cz

Hosting

Udo Gerhards, Vývoj software a Webdesign
www.gerhards.eu

Webdesign

Julian Deborré

Právní upozornění

Snažíme se zajistit správnost a aktuálnost poskytovaných informací na našich webových stránkách. Nicméně chyby a nejasnosti nelze zcela vyloučit. Proto nepřebíráme odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Vyhrazujeme si právo na změnu jednotlivých částí internetového obsahu. Celý obsah můžeme i bez zvláštního oznámení změnit, doplnit či dočasně nebo trvale odstranit.

Autorská práva

Veškerý obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách (layout, texty, obrázky, loga, grafika, atd.) je chráněný autorským právem. Jakékoli užití, které není povoleno autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele. To platí zejména pro kopírování, editace, překlady, ukládání, zpracování a reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Fotokopie a stahování webových stránek je povoleno pouze pro soukromé a nekomerční použití.

Nekomerční použití obsahu webových stránek musí být povoleno majitelem. Předpokladem proto je zaslání písemné žádosti nesoucí podpis oprávněného zástupce.

Zodpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran. Za jejich obsah je zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Pro možné porušení zákona byly odkazované stránky zkontrolovány k okamžiku propojení a nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Stálá kontrola odkazovaných stránek je bez konkrétních důkazů o porušení bezpředmětná. Po konkrétním oznámení o porušení zákona tyto odkazy ihned odstraníme.

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010