?> ?>

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau leží v západní Africe a patří k nejchudším státům světa. S celkovou plochou 36 125 km² je tato země o zhruba 10 % menší než Švýcarsko. Přibližně dvě třetiny z celkem 1,4 milionu obyvatel žije pod hranicí chudoby.

V roce 2008 obdržela Hilfsaktion Noma e.V. dopis zdravotního úřadu v Guineji-Bissau. Úřad nás žádal o oficiální pomoc při boji proti této chorobě v zemi. Naše organizace reagovala neprodleně a zorganizovala seminář k informování o nemoci noma pro lékařský personál v Guineji-Bissau. Velký zájem a odhodlání vlády dozvědět se o nemoci něco více , aby se tak proti ní dalo bojovat, povzbudilo Hilfsaktion v září 2008 k tomu, aby v Guineji-Bissau zahájila pilotní projekt.

Vláda nabídla v národní nemocnici „Samao Mendes“ místo pro oddělení pro léčbu nomy. Hilfsaktion e.V. vybavila budovu nutným materiálem a zaměstnala příslušný odborný personál. Lékaři zde vyšetřovali pacienty trpící nomou a rozhodovali o tom, kdo může být ještě uzdraven léky, kdo potřebuje operaci nebo komu se dá pomoci protézou. Pro větší operace zde ovšem chyběly předpoklady. Nebyl zde žádný operační sál, žádná stanice intenzivní péče, a chyběly i přístroje.

Cílem Hilfsaktion Noma e.V. je zabránit novým případům onemocnění nomou v Guineji-Bissau. Pacientům trpícím nomou by se mělo dostávat komplexního lékařského ošetření a celkové péče. V roce 2010 provedla Hilfsaktion Noma e.V. řadu prací, aby se tomuto cíli přiblížila. Snahy se soustředily na poučení cílové skupiny o problémech spojených s bojem proti nomě v Guineji-Bissau, provádění sociologické studie pacientů, vytvoření základny pro institucionální spolupráci s Lékařskou univerzitou a zdravotní školou, legalizací Hilsfaktion Noma v Guineji-Bissau, získání parcely pro stavbu střediska pro léčbu nomy v centru města Bissau, překlad výukového modulu z francouzštiny do portugalštiny, realizaci topologických stavebních studií, lékařskou a sociální péči o pacienty postižené nomou atd. Všechny tyto úkoly se podařilo splnit díky podpoře, jíž se Hilfsaktion Noma dostávalo ze strany koordinačního týmu v Niamey a vlády Guineje-Bissau.

V únoru 2011 byla zahájena stavba vlastní nemocnice pro Guineu-Bissau. Ústav se měl specializovat na léčbu pacientů postižených nomou. Po dvou letech, během nichž architekti Roland Mittermayer a Souleymanne Baré vypracovávali plány, bylo možno položit základní kámen pro první středisko pro léčbu nomy v zemi. Na pozemku o rozloze 1 600 m², který dala k dispozici vláda, vznikla během 22 měsíců budova s 2 500 m² užitné plochy pro operační sály, nemocniční pokoje a laboratoře.

GBDne 20. 11. 2012 bylo možné středisko pro léčbu nomy v Guinjeji-Bissau slavnostně otevřít. Přítomni tomuto ceremoniálu byli četní zástupci politického života země a dalších organizací. Nová, moderní nemocnice umožňuje komplexní léčbu pacientů trpících nomou – od předběžného vyšetření přes mnohdy komplikované operace až po následnou péči. Klinika disponuje dvěma nemocničními sály, v nichž se pacienti připravují na operaci a kde jsou ošetřování po zákroku, třemi vyšetřovnami, ošetřovnou, operačním sálem s připojenou sterilizační místností a laboratoří a stanicí intenzivní péče pro zvláště těžké případy.

Stavbu střediska a tím i důležitou pomoc v boji proti nomě v Guineji-Bissau umožnila spolupráce s úřady v  Guineji-Bissau a s různými organizacemi a institucemi a samozřejmě pomoc mnoha dárců, podporovatelů a přátel Hilfsaktion Noma e.V.!

Bissau

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010