?> ?>

Hilfsaktion v krátkém přehledu

Ošetřené děti v roce 2022

Za rok 2022 můžeme předložit tato čísla:

110 dětí bylo operováno
4 274 dětí bylo oočkováno
8 650 podvyživených dětí bylo zásobováno potravinami
7 505 osob se zúčastnilo sezení týkajících se prevence.

Celková čísla od začátku práce Hilfsaktion

Za 29leté údobí naší činnosti lze předložit následující čísla:

5 111 dětí bylo operováno, z toho 92 v Evropě
82 016 dětí bylo oočkováno
112 576 podvyživených dětí bylo vyživeno na normální vahu.

Očkování a zásobování dětí potravinami je tak důležité proto, že jsou tím v maximální možné míře chráněny před chorobou noma.

Povzbudivé výsledky

Hilfsaktion Noma e.V. může být s dosaženými výsledky nanejvýš spokojena. Díky regionálním střediskům ve vnitrozemí a díky spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se podařilo dosáhnout toho, že se významně snížil výskyt choroby noma na celém území, na němž se Hilfsaktion Noma angažuje. Vlivem politické situace (utečenci z Mali) a trvající podvýživy obyvatelstva však počet nových onemocnění znovu vzrostl.

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010