?> ?>

Hilfsaktion v krátkém přehledu

Ošetřené děti v roce 2013

Z roku 2013 můžeme předložit tato čísla:

71 dětí bylo operováno (Niger a Guinea-Bissau)
2 184 dětí bylo oočkováno
4 148 podvyživených dětí bylo zásobováno potravinami
67 dětí bylo zásobováno preventivně
76 dětem se dostalo zubního a protetického ošetření

Celková čísla od začátku práce Hilfsaktion

Za 19leté údobí naší činnosti lze předložit následující čísla:

3 534 dětí bylo operováno, z toho 91 v Evropě
36 122 dětí bylo oočkováno
72 236 podvyživených dětí dostávalo potraviny.

Očkování a zásobování dětí potravinami je tak důležité proto, že jsou tím v maximální možné míře chráněny před chorobou noma.

Povzbudivé výsledky

Hilfsaktion Noma e.V. může být s dosaženými výsledky nanejvýš spokojena. Díky regionálním střediskům ve vnitrozemí a díky spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se podařilo dosáhnout toho, že se významně snížil výskyt choroby noma na celém území, na němž se Hilfsaktion Noma angažuje. Vlivem politické situace (utečenci z Mali) a trvající podvýživy obyvatelstva však počet nových onemocnění znovu vzrostl.

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010