?> ?>

Pomáhejte s námi

Jak můžete pomoci?

Zprávy o naší organizaci v médiích, především na televizní stanici Stern TV a v bavorské televizi, motivovaly i další lidi k tomu, aby se angažovali ve prospěch dětí postižených nomou. Jistý ortopéd a německý mistr v maratonu z Řezna se například rozhodl uspořádat maratonský štafetový běh z oblasti Řezna do Říma; po něm následoval další běh do španělského Santiago de Compostella. Všichni účastníci maratonu si své náklady hradili sami, takže peníze od sponzorů mohly být vynaloženy na pomoc dětem trpícím nomou. Další dobrovolník se rozhodl přednést o Vánocích „Svatou noc” Ludwiga Thomy.

Školy, které v roce 1994 převzaly první dárcovské akce, nyní vydělávají i prodejem vlastnoručně vyrobených předmětů o Vánocích nebo při školních slavnostech a přispívají celkovou částkou 15 000 až 20 000 euro.

Hilfsaktion Noma e.V. nemá žádné pravidelné sponzory. Financuje se i takovýmito spontánními akcemi. Z toho důvodu jsme odkázáni na každou korunu, abychom byli s to zajistit pomoc postiženým přímo na místě. Lidé v Nigeru a v Guineji-Bissau vědí, že se jim u nás dostane pomoci. Bylo by zlé, kdyby už tato pomoc nebyla možná pro nedostatek dárců. Před Vámi se rozprostírají nekonečné možnosti podpořit naši práci vlastními akcemi. Milerádi Vám při tom pomůžeme informačním materiálem a podněty.

S radostí Vám poskytneme informační materiál!

 

 

 

číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo provozního účtu pro pravidelné a registrované dárce: 2109769373/2700

Fio banka, a.s.
číslo účtu veřejné sbírky: 2200924071/2010