?> ?>
Pomozte v boji s Nomou
ter, 26. listopadu 2013 - jasmin - Comments Off on Pomozte v boji s Nomou

Pomozte v boji s Nomou

„Kdo zachrání jeden lidský život, zachraňuje celý svět.“
(Talmud Traktat Sanhedrin 37a)

Pokud by takto uvažovalo mnoho lidí, neexistovala by nouze. Na celém světě na nomu každý rok umírá 80 000 až 90 000 dětí. Pouze osvěta a prevence tomu mohou z dlouhodobého hlediska zabránit. K tomu potřebujeme Vaši finanční pomoc. Potřebujeme peníze pro děti znetvořené v důsledku nemoci noma, abychom mohli zajistit jejich přežití léky, výživnou stravou a operacemi.

Pomozte svým darem!

1 250 korun stojí operační nástroje
500 korun stojí obvazový materiál a dezinfekční prostředky
350 korun stojí léky

V boji s nemocí noma nám můžete pomoci darem v jakékoli výši!

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro dárce: 2109769373/2700

Největšími problémy při boji proti nomě jsou nedostatek potravy, špatná hygiena a společenská izolace. Cenově dostupnými léky však lze děti uchránit před těžkým znetvořením, jež vede ke společenské izolaci, dokonce i v případech, v nichž už nemoc propukla. Hilfsaktion Noma už preventivními opatřeními pomohla více než 100 000 dětí. Díky dosavadním darům přesahujícím 9 milionů euro byla Hilfsaktion Noma e. V. s to zahájit boj s chorobou v Nigeru a zřídit dětské pečovatelské stanice, pavilon v národní nemocnici jako sběrné místo pro celou zemi a chirurgickou kliniku. V Guineji-Bissau se rovněž podařilo zřídit nemocnici pro děti postižené nomou.

Prosím, napomozte i Vy svým darem k tomu, abychom mohli rozšiřovat a zintenzivňovat pomoc postiženým dětem a postarat se tak o to, aby od roku 2015 už skutečně žádné dítě neztratilo svou tvář v důsledku této choroby.

Děkujeme Vám!

Comments are closed.